Om oss

  Vårt firma består av advokat Harald Stabell, advokat Marthe Dyrnes Stabell og advokatassistent Heidi Holter.

  Advokatene er medlemmer i Den norske advokatforening og følger advokatforeningens etiske retningslinjer.

  Vi jobber hovedsakelig med strafferett, men også med arbeidsrett, erstatningsrett, helserett, utlendingsrett og barnevernsrett.

  Firmaet er i kontorfellesskap med advokatfirmaet Braaten Skard DA.

Advokater

 • Harald Stabell

  Harald Stabell

  Advokat (H)  Cand. jur. 1973
  Egen advokatpraksis fra 1985
  Omfattende prosedyreerfaring

  Harald Stabell har arbeidet som vit.ass. ved Universitetet i Oslo, som dommerfullmektig ved Fosen tingrett og som konsulent i Arbeidstilsynet. Han har møterett i Høyesterett, og har vært fast forsvarer der i 8 år (åremålstiden).

  Han har vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett i perioden 1991-2017. Han har vært leder i Advokatforeningens strafferettsutvalg i 12 år, og er nå medlem i foreningens rettssikkerhetsutvalg.

  Telefon: +47 913 49 695
  E-post: harald.stabell@hstabell.no

 • Marthe Stabell

  Marthe Dyrnes Stabell

  Advokat
  Fagområder:
  Strafferett; forsvarer og bistandsadvokat, barnevernsrett, utlendingsrett, helsepersonellrett m.m. Prosedyreerfaring for domstolene i offentlige og sivile saker.

  Utdanning:
  Cand.jur. 2004 ved Universitetet i Oslo, valgfag ved Universitet i Aix-en-Provence, Frankrike, blant annet internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og internasjonale organisasjoner.

  Arbeidserfaring:
  April 2017 - : Advokat i advokatfirmaet Harald Stabell
  Oktober 2015 - April 2017: Advokatfullmektig i advokatfirmaet Harald Stabell
  August 2006 – Oktober 2015: Seniorrådgiver Utlendingsdirektoratet, Område for utvisning
  April - juli 2006: Legal intern ved Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda (ICTR).
  September 2005 - april 2006: Konsulent i Norad
  Mai 2005 - september 2005: Engasjement Justisdepartementet

  Annet:
  Medlem i den internasjonale beredskapsstyrken NORDEM, erfaring som valgobservatør i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)
  Medlem i Den norske advokatforening

  Språk:
  Engelsk og fransk

  Telefon: +47 971 02 624
  E-post: ms@hstabell.no